Smart-Dim
Smart-Dim

Smart-Dim

Ukraine

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1 Цей документ є угодою між Адміністрацією веб-сайту smart-dim.com.ua (далі – Адміністрація) та Користувачем (за текстом також – Ви), що регулює порядок користування Сайтом та усіма його функціями, порядок придбання Товарів за допомогою Сайту, питання обробки Ваших персональних даних Користувача у зв’язку з користуванням Сайтом.

1.2 Ви безумовно погоджуєтеся з тим, що проставляючи відмітку про ознайомлення з умовами Публічної оферти при реєстрації на Сайті, а також у будь-який спосіб користуючись Сайтом, його функціями чи матеріалами без реєстрації, Ви висловлюєте свою однозначну та безумовну згоду з усіма умовами цієї Оферти, та зобов’язуєтеся дотримуватися її положень при користуванні Сайтом та його функціями.

1.3 У випадку, якщо будь-яке з положень цієї Оферти є для Вас неприйнятним, Адміністрація наполегливо просить Вас не використовувати Сайт та його функції. У випадку продовження Вами користування Сайтом попри незгоду з положеннями Оферти, Ви зобов’язуєтеся дотримуватися усіх її положень та самостійно несете усі пов’язані з таким користуванням Сайтом.

1.4 Зверніть Увагу, що Сайт та його вміст, не призначено для осіб, що не досягли віку 14 років. Окремі функції Сайту, призначено виключно для осіб, що досягли 18 річного віку. Детальні правила щодо віку описано у розділі 2 цієї Оферти. Приймаючи умови Публічної оферти та/або користуючись Сайтом Ви підтверджуєте, що Ви досягли необхідного для конкретного способу користування Сайтом віку. Дотримання Вами вимог цього пункту презюмується.

1.5 Терміни, що вживаються у тексті цієї Угоди мають значення наведені нижче, якщо тільки інше, прямо не випливає із контексту:

1.5.1 Адміністрація сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Дім», код ЄДРПОУ 41443839, місцезнаходження юридичної особи: 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Київська, будинок 55, квартира 9;

1.5.2 Сайт – веб-сайт розміщений за адресою у мережі інтернет www.smart-dim.com.ua;

1.5.3 Користувач (за текстом – Користувач або Ви) – фізична особа, резидент України, що досягла віку 18 років, що володіє повною цивільною дієздатністю та використовує Сайт або його окремі функції;

1.5.4 Авторизований користувач – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті та використовує Сайт через зареєстрований профіль.

1.5.5 Продавець – фізична особа підприємець або юридична особа, що здійснює господарську діяльність з продажу товарів, шляхом розміщення на Сайті інформації про товари та умови їх придбання. Продавцем може виступати, як Адміністрація, так і інший суб’єкт підприємницької діяльності, якому Адміністрацією надано право на розміщення інформації на Сайті. Детальна інформація про продавця конкретного товару зазначається у товаросупровідних та розрахункових документах, що передаються разом з придбаним товаром.

1.5.6 Покупець – користувач, що здійснив покупку Товару через відповідну функцію Сайту;

1.5.7 Замовлення – розміщене через функцію Сайту звернення Покупця (Користувача) про придбання Товару із зазначенням його найменування та кількості. Замовлення розміщене Користувачем є адресованою Продавцю офертою про продаж Товару;

1.5.8 Товар – товари, послуги чи інші матеріальні або нематеріальні об’єкти, інформація щодо яких розміщена на Сайті;

1.5.9 Платник – особа, що оплачує замовлення розміщене Користувачем;

1.5.10 Пропозиція – розміщена на Сайті Продавцем сукупність відомостей про Товар, що пропонується до продажу із зазначенням опису Товару, умов його продажу (ціни, умов доставки, відомостей про знижки та акції тощо). Умови Пропозицій визначаються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови продажу Товару та не є офертою про його придбання.

2 ПОРЯДОК ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

2.1 Сайт є платформою для розміщення інформації та пропозицій про можливість продажу Товарів Продавцем.

2.2 Інформація на Сайті включаючи інформацію про Товар є динамічною та може змінюватися, доповнюватися, видалятися Адміністрацією Сайту на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувачів про такі зміни.

2.3 Користуючись Сайтом, Ви маєте право знайомитися з розміщеною на ньому інформацією, розміщувати через відповідну функцію Сайту Замовлення на придбання Товару, користуватися іншими функціями Сайту в межах призначення таких функцій з урахуванням наведених нижче обмежень.

2.4 Користувачем Сайту може бути фізична особа, що досягла віку 14 років. Користувачі, що не досягли віку 18 років, мають право знайомитися з його вмістом (розміщеною інформацією). Реєстрація на сайті, а також користування функціями Сайту, що передбачають надання персональних даних, розміщення Замовлення, оплату, а також інші випадки користування, що тягнуть за собою виникнення юридичних зобов’язань між Сторонами дозволяється лише Користувачам, яким виповнилося 18 років.

2.5 Користування Сайтом може здійснюватися як зареєстрованими Користувачами, що пройшли процедуру реєстрації у порядку визначеному розділом 4 так і без такої реєстрації. Користувач погоджується з тим, що для доступу до окремих функцій сайту, реєстрація є необхідною умовою.

2.6 Користувач зобов’язаний здійснювати користування усіма функціями Сайту особисто та від свого імені. Вказувати у формі реєстрації, персональному профілі та формі замовлення дані третіх осіб – заборонено.

3 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ САЙТ

3.1 Пропозиція розміщена на Сайті не є офертою Продавця на укладання договору купівлі-продажу Товару. Користувач після ознайомлення з розміщеним на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.

3.2 Оферта вважається прийнятою Продавцем, тільки якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.

3.3 Після отримання оферти Користувача, Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

3.4 Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та / або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

3.5 Сторони погоджуються, що надсилання Продавцем і / або Адміністрацією сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та / або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Продавцем і / або адміністрацією сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.

3.6 Доставка товару здійснюється компанією перевізником «Нова Пошта» шляхом самовивозу з відділень «Нової Пошти». За рішенням Продавця, може бути залучено також іншу компанію-перевізника.

3.7 Детальні умови оплати та доставки Товарів територією України визначено у окремому розділі сайту – Оплата та Доставка.

3.8 Моментом отримання товару Покупцем та підписання Покупцем документа, що підтверджує факт прийняття замовного Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.д.) або фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється і страхується на повну вартість. При отриманні товару Покупець зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

3.9 При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Користувач надає згоду про отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв'язку. Проставлена ​​підпис на документах, що підтверджують прийняття товару та / або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

3.10 Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару по невірному адресою або видачу товару невірного Покупцю, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

3.11 Умови щодо гарантії та повернення Товару описано у розділі Сайту – Гарантії та повернення.

4 РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Для отримання доступу до окремих функцій Сайту Вам необхідно пройти процедуру реєстрації.

4.2 Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані в обсязі визначеному формою реєстрації.

4.3 Для реєстрації на Сайті Ви маєте вказати у формі реєстрації Ваш номер телефону, або адресу скриньки електронної пошти (email), а також обрати та вказати пароль для входу на сайт. Вказаний вами номер телефону або email є Вашим Логіном на Сайті.

4.4 Вказаний Вами логін – є Вашим персональним ідентифікатором при здійсненні будь-яких дій на сайті.

4.5 Ви самостійно несете повну відповідальність, за безпеку та збереження Ваших логіну та пароля. Ви несете відповідальність за всі дії на Сайті здійснені під вашим логіном і паролем. У випадку втрати Вами своїх реєстраційних даних (логіна та паролю, а також втрати доступу до особистої електронної пошти використаної для реєстрації) Ви зобов'язуєтеся повідомити про це Адміністрацію Сайту. Ви самостійно несете усі ризики пов’язані з неповідомленням про втрату реєстраційних даних.

4.6 Після реєстрації та авторизації на Сайті Ви маєте можливість, на власний розсуд, вказати у особистому профілі Сайту додаткову інформацію про себе (персональні дані), що може бути необхідною для використання Вами додаткових функцій сайту та надання Вам додаткових послуг, що надаються чи можуть надаватися через Сайт. До таких даних належать:

- Прізвище та ім’я;

- Країна та місце проживання;

- Номер телефону та адреса електронної пошти.

4.7 При здійсненні Вами платежів через платіжні системи підключені до Сайту, Ми також можемо отримувати доступ до інформації про Вашу платіжну адрес та відомості про банківську картку від оператора платіжної системи. Такі дані необхідні для підтвердження отримання здійснених Вами платежів.

4.8 Обробка Ваших персональних даних здійснюється шляхом їх збирання, зберігання та використання для цілей укладення та виконання правочинів між Вами та Продавцем. Обробка, повністю здійснюється з використанням автоматизованих інформаційних систем.

4.9 Ваші персональні дані можуть передаватися третім особам - організаціям-перевізникам виключно для цілей забезпечення доставки Вам придбаних Вами Товарів.

4.10 Ви надаєте Адміністрації сайту свою безумовну згоду на обробку Ваших персональних даних, наданих Вами через Сайт відповідно до визначеної мети та способів їх обробки. Прийняття умов цієї Оферти при реєстрації (шляхом проставлення відповідної відмітки), натискання кнопки «Зберегти» при заповненні форми персональних даних у особистому профілі Сайту, здійснення оплати, є Вашою активною та усвідомленою дією спрямованою на надання Адміністрації Сайту вашої згоди на обробку персональних даних. Ви також підтверджуєте, що Вас повідомлено про обробку ваших даних Адміністрацією.

4.11 Метою обробки Ваших персональних даних є забезпечення Вам доступу до Сайту і його функцій, а також забезпечення належного надання Вам послуг, що доступні через Сайт.

4.12 Зберігання Ваших даних здійснюється виключно у електронній формі на серверах, що належать та повністю контролюються Адміністрацією сайту.

4.13 Користувач має права визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Ваша згода з цими Умовами означає факт Вашого ознайомлення з положеннями вказаного закону.

4.14 Компанія припиняє обробку персональних даних (усіх або їх частини) на власний розсуд, шляхом їх видалення, у випадках:

- Порушення Користувачем вікового обмеження при використанні сайту;

- Виявлення неправдивої інформації, або інформації, що за змістом не відповідає меті збору персональних даних;

- Отримання вмотивованої вимоги Користувача про видалення його персональних даних.

4.15 Вказуючи свій номер телефону та адресу електронної пошти, Користувач погоджується отримувати від Адміністрації сайту інформаційні sms-повідомлення, та листи електронної пошти. Такі повідомлення та листи носять інформаційний характер та не є офертою на укладання будь-якого правочину.

4.16 Для зберігання та обробки персональних даних, Адміністрація застосовує технічні засоби зберігання та обробки інформації, що обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам стандартів захисту інформації.

5 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Матеріали та інформація розміщені на Сайті та його функції, надаються для користування «як є» без жодних гарантій. Адміністрація Сайту не гарантує точності та повноти матеріалів, що розміщені на Сайті. Адміністрація в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти та ціни. У разі, якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, Адміністрація не зобов'язана оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

5.2 Будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з відносинами, що випливають зі місту цієї угоди мають вирішуватися у відповідності до законодавства України та за місцезнаходженням Адміністрації, якщо тільки інше прямо не визначено Сторонами.

6 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Усі права на матеріали Сайту (включаючи, але не обмежуючись: тексти, описи Товарів, фото та зображеннями, оформлення та дизайн сайту, логотипи, комерційні найменування та торгові марки що розміщені на сайті належать або знаходяться у законному використанні Адміністрації Сайту.

6.2 Копіювання, зміна, повторна публікація матеріалів Сайту без посилання на Сайт (як першоджерело) та вказівки про приналежність авторських прав – забороняється.

6.3 Положення цієї угоди є автономними. У випаду визнання окремих положень угоди недійсними, інші її Положення зберігають свою чинність для Сторін.

6.4 Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який час та без попереднього повідомлення вносити зміни до тексту цієї Оферти та відповідно змінювати умови користування Вами сайтом. Такі змін набувають чинності з дати публікації на сайті оновленого тексту Оферти та є обов’язковими для їх дотримання Користувачем.